Financijska izvješća

VIŠE >

 

2018.

Bilanca 31.12.2018.

Bilješke 31.12.2018.

Izvještaj o obvezama 31.12.2018

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 31.12.2018

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza 31.12.2018

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 31.12.2018

Obvezne bilješke uz bilancu 31.12.2018. Tablica-1

Obvezne bilješke uz bilancu 31.12.0218. Tablica-2

Referentna stranica 31.12.2018

 

 

 

2017.

 

Bilanca 31.12.2017.

Bilješke 31.12.2017.

Dodatne tablice 31.12.2017.

Financijski plan za 2017.

Izvještaj o obvezama 31.12.2017.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 31.12.2017

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza 31.12.2017

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 31.12.2017

Referentna stranica 31.12.2017

 

 

2016.

 

Bilanca 31.12.2016

Bilješke 31.12.2016

Dodatne tablice 31.12.2016

Financijski plan za 2016.

Izvještaj o obvezama 31.12.2016

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 31.12.2016

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza 31.12.2016

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 31.12.2016

Referentna stranica 31.12.2016

 

 

2015.

 

Bilanca 31.12.2015

Bilješke 31.12.2015

Financijski plan za 2015.

Izvještaj o obvezama 31.12.2015

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 31.12.2015

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza 31.12.2015

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 31.12.2015

Referentna stranica 31.12.2015

Tablica 1 - Dani zajmovi i primljene otplate 31.12.2015

Tablica 2 - Primljeni krediti i zajmovi, te otplate 31.12.2015

Tablica 3 - Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi 31.12.2015

Tablica 4 - Dospjele kamate na kredite i zajmove 31.12.2015

 

 

2014.

 

Bilanca 2014.

Bilješke 2014.

Izvještaj o obvezama za 2014.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 2014.

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2014.

Referentna stranica 2014.

Tablice zajmova