Javna nabava

VIŠE >

Plan javne nabave za 2019. godinu ovdje

Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova ovdje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU USLUGE PRIJEVOZA KOMBIJEM ovdje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU USLUGE PRODAJE PUTNIH KARATA ZA ZRAČNI PRIJEVOZ ovdje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU TISKARSKIH USLUGA- IZMJENA – 01.10.2018. ovdje

Poziv na dostavu ponude za nabavu tiskarskih usluga – 24.09.2018. ovdje

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge prijevoza kamionom-12.09.2018. ovdje

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave ovdje

Registar sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma u 2018. godini  ovdje

Poziv na dostavu ponuda za nabavu prijevoza scenografije kamionom ovdje

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU USLUGE PRIJEVOZA AUTOBUSOM ovdje

 

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

 

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, broj: 120/2016 ) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Zagrebačko kazalište mladih ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi ( u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju ).

 

Za dohvat dokumenta Plan javne nabave za 2018. godinu kliknite ovdje

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2017. godini ovdje

Za dohvat dokumenta Poziv na dostavu ponude za nabavu tiskarskih usluga- I.izmjena-02-10-17 ovdje

Za dohvat dokumenta Poziv na dostavu ponude za nabavu usluge zračnog prijevoza ovdje

Za dohvat dokumenta Poziv na dostavu ponude za nabavu tiskarskih usluga ovdje

Za dohvat dokumenta Druga izmjena i dopuna plana javne nabave za 2017. godinu ovdje

Za dohvat dokumenta Prva izmjena i dopuna plana javne nabave za 2017. godinu ovdje

Za dohvat dokumenta Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba,, usluga i radova kliknite ovdje

Za dohvat dokumenta Plan javne nabave za 2017. godinu kliknite ovdje

Za duhvat dokumenta Registar ugovora o javnoj nabavi 2016. godine kliknite ovdje

Za duhvat dokumenta I. Izmjena i dopuna plana javne nabave za 2016. godinu kliknite ovdje

Za dohvat dokumenta Plan javne nabave za 2016. godinu kliknite ovdje

Za dohvat dokumenta Registar ugovora o javnoj nabavi 2015. godine kliknite ovdje

Za dohvat dokumenta Plan javne nabave za 2015. godinu kliknite ovdje.

Za dohvat dokumenta Registar sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi u 2014. kliknite ovdje.

Za dohvat dokumenta III. Izmjena plana nabave za 2014. kliknite ovdje.

Za dohvat dokumenta Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma kliknite ovdje.

Za dohvat dokumenta II. Izmjena plana nabave za 2014. kliknite ovdje.

Za dohvat dokumenta I. Izmjena plana nabave za 2014. kliknite ovdje.

Za dohvat dokumenta Plan nabave za 2014. kliknite ovdje.

Za dohvat dokumenta Plan nabave za 2013. kliknite ovdje.

Za dohvat dokumenta Prva izmjena plana nabave za 2013. godinu kliknite ovdje.

Za dohvat dokumenta Druga izmjena plana nabave za 2013. godinu kliknite ovdje.

Za dohvat dokumenta Treća izmjena plana nabave za 2013. godinu kliknite ovdje.