Kazališno vijeće

VIŠE >

 

ČLANOVI KAZALIŠNOG VIJEĆA ZAGREBAČKOG KAZALIŠTA MLADIH:

  1. dr.sc. Ivica Prlender, predsjednik
  2. Marija Sekelez, zamjenica predsjednika
  3. Ljiljana Štokalo, članica
  4. Krešimir Jurić, član

 

 

DOKUMENTI

ZAPISNIK KAZALIŠNOG VIJEĆA S 1. SJEDNICE U 2015. GODINI

ZAPISNIK KAZALIŠNOG VIJEĆA S 2. SJEDNICE U 2015. GODINI

ZAPISNIK KAZALIŠNOG VIJEĆA S 3. SJEDNICE U 2015. GODINI

ZAPISNIK KAZALIŠNOG VIJEĆA S 4. SJEDNICE U 2015. GODINI

ZAPISNIK KAZALIŠNOG VIJEĆA S 5. SJEDNICE U 2015. GODINI

ZAPISNIK KAZALIŠNOG VIJEĆA S 6. SJEDNICE U 2015. GODINI

ZAPISNIK KAZALIŠNOG VIJEĆA SA 7. SJEDNICE U 2015. GODINI

ZAPISNIK KAZALIŠNOG VIJEĆA SA 8. SJEDNICE U 2015. GODINI

ZAPISNIK KAZALIŠNOG VIJEĆA SA 1. SJEDNICE U 2016. GODINI

 ZAPISNIK KAZALIŠNOG VIJEĆA SA 2. SJEDNICE U 2016. GODINI

ZAPISNIK KAZALIŠNOG VIJEĆA SA 3. SJEDNICE U 2016. GODINI

ZAPISNIK KAZALIŠNOG VIJEĆA SA 4. SJEDNICE U 2016. GODINI

ZAPISNIK KAZALIŠNOG VIJEĆA SA 5. SJEDNICE U 2016. GODINI

ZAPISNIK KAZALIŠNOG VIJEĆA SA 6. SJEDNICE U 2016. GODINI

ZAPISNIK KAZALIŠNOG VIJEĆA SA 1. SJEDNICE U 2017. GODINI

 ZAPISNIK KAZALIŠNOG VIJEĆA SA 2. SJEDNICE U 2017. GODINI

ZAPISNIK KAZALIŠNOG VIJEĆA SA 3. SJEDNICE U 2017. GODINI

ZAPISNIK KAZALIŠNOG VIJEĆA SA 4. SJEDNICE U 2017. GODINI

ZAPISNIK SA 5. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA U 2017. GODINI

ZAPISNIK SA 6. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA U 2017. GODINI

ZAPISNIK SA 1. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA U 2018. GODINI

ZAPISNIK SA 2. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA U 2018. GODINI

ZAPISNIK SA 3. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA U 2018. GODINI

ZAPISNIK S 4. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA U 2018. GODINI

ZAPISNIK SA 5. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA U 2018. GODINI

 ZAPISNIK SA 6. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA U 2018. GODINI

ZAPISNIK ZA 7. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA U 2018. GODINI

ZAPISNIK SA 8. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA U 2018. GODINI

ZAPISNIK SA 9. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA U 2018. GODINI

ZAPISNIK SA 10. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA U 2018. GODINI

 ZAPISNIK SA 11. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA U 2018. GODINI

ZAPISNIK SA 1. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA U 2019. GODINI