Dado Ćosić - ZKM | Zagrebačko kazalište mladih

Dado Ćosić

Fotografija: Mare Milin

Biografija

Rođen je 14. prosinca 1987. u Bosanskoj Dubici. Kada se 1999. otvorila mogućnost za to, preselio se u Zagreb. U Zagrebu je završio osnovnu i srednju školu te je nakon dvije izrazito neuspješne godine studiranja politologije upisao Akademiju dramske umjetnosti, koju je završio 2014. Odmah nakon završetka akademije imao je, reklo bi se u njegovu kraju, merak, da mu je ponuđen posao koji je oduvijek htio, da postane članom ansambla Zagrebačkog kazališta mladih te da se dalje razvija uz kolege koje duboko poštuje i uz čiji je rad odrastao.

Neformalno obrazovanje

– seminari i glumačke radionice u organizaciji ZKM-a:

 • radionica Glas i govor Katarine Pongratz, bečke profesorice glasa i govora (svibanj 2005)
 • radionica Rad s prostorima Marjolein Roeleveld, Amsterdam School of the Arts (svibanj 2004)
 • radionica mime profesora Wilfreda Van de Peppela, Amsterdam School of Arts (ožujak 2004)
 • satovi mime pod vodstvom akademske glumice Sanje Hrenar (2004–2006)
 • satovi glasa i govora pod vodstvom dramskog pedagoga Vlade Krušića i dramske pedagoginje, fonetičarke i redateljice Marine Petković Liker (2003–2006)
 • satovi glume pod vodstvom dramske pedagoginje Ive Milley (2002–2006)

– radionica Pokret pod vodstvom profesorice Adriane Bârză u organizaciji Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu i Odsjeka za kazališnu umjetnost na Fakultetu književnosti i umjetnosti Sveučilišta Lucian Blaga u Sibiuu (Sibiu, svibanj 2009. i Grožnjan, kolovoz 2009)

– radionica Grčka drama pod vodstvom Titike Stasinopoulou, profesorice kazališne umjetnosti na Sveučilištu u Indianopolisu i predsjednice Interkulturnog Euro-mediteranskog centra za UNESCO, u organizaciji Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu, Grada Dubrovnika i UNESCO-a (Dubrovnik, kolovoz 2009)

Kazališno iskustvo

2015.

Drakula, prema motivima Brama Stokera, režirao András Urbán, ZKM, SNG Maribor i Fondazione Teatro Due di Parma

Teškoće s izražavanjem, Raul Damonte Batan Copi, režirao Edvin Liverić, Teatar ITD, uloga gospođe Garbo

Mobitel, Sergi Belbel, režirao Krešimir Dolenčić, Kazalište Moruzgva, uloga Jana

2014.

Pomutnje, Robert Musil, režirao Branko Brezovec, koprodukcija Eurokaza, ADU-a i Domina, uloga profesora Kanta

Romeo i Julija, William Shakespeare, režirao Jagoš Marković, Dubrovačke ljetne igre, uloga Parisa

Spremni, Kristina Gavran, režirao Saša Božić, Zagrebačko kazalište mladih, uloga oca

Ja i moji osjećaji, režirala Ivica Boban, Kazalište Žar ptica, uloga Čiče

Godišnja doba, autori Ivica Šimić, Milica Manojlović i Dado Ćosić, Kazalište Mala scena

2013.

Pozdravi s Jadrana, režirao Edvin Liverić, Trafik

Superheroj, režirao Ivica Šimić, Kazalište Mala scena, uloga Dade

Izbori, režirao Dario Harjaček, Ludens teatar, uloga Archera Browna

Kabinet, režirao Filip Povrženić, Teatar ITD, uloga Ivana Horvata

Cabaret Brecht: Zadrživi uspon Artura Uija, režirala Lenka Udovički, Teatar Ulysses, uloga Caruthera i još nekoliko drugih

Kroz vjetrobransko staklo nebo je sivo…, Vedrana Klepica, režirala Franka Perković, Kufer – Nosferatu, režirao Saša Božić, Teatar ITD, uloga Nosferatua

Glorija, Ranko Marinković, režirao Saša Božić, Teatar ITD, uloga Flokija Fleša

Ružičasta sanjarica, režirao Ivica Šimić, Kazalište Mala scena, uloga Dade

Skup: igre, režirao Saša Božić, Dubrovačke ljetne igre, uloga Balda

2011.

Kralj Edip, režirao Eduard Miler, Dubrovačke ljetne igre, član kora

Iskustvo na televiziji i filmu

2012.

Nedjeljom ujutro, subotom navečer, režirao Predrag Ličina, TV serija, HRT, glavna uloga – Srbin

2013.

Teleport Zovko, kratki igrani film, režirao Predrag Ličina, Kinorama, uloga Ljube Zovka mlađeg

Zagonetni dječak, dugometražni film, režirao Dražen Žarković, Kinorama, uloga lopova

Generalka, kratki igrani film, režirala Jasna Nanut, ADU

2014.

Kosac, dugometražni igrani film, režirao Zvonimir Jurić, Kinorama, uloga Dade

Šake, kratki igrani film, režirala Jasna Nanut, uloga Mišela, ADU

Zvizdan, dugometražni igrani film, režirao Dalibor Matanić, Kinorama, uloga Saše

Nagrade i nominacije

– Nagrada za najboljeg glumca na Filmskoj reviji Akademije dramske umjetnosti (FRKA) 2015. za ulogu Mišela u filmu Šake Jasne Nanut

– Nagrada Veljko Maričić za najboljeg mladog glumca na 21. Međunarodnom festivalu malih scena Rijeka 2015. za ulogu Jana u predstavi Mobitel Krešimira Dolenčića

– nominacija za Nagradu hrvatskog glumišta za najboljeg glumca u dječjoj ili lutkarskoj predstavi 2014. za ulogu Čiče u predstavi Ja i moji osjećaji Ivice Boban

– Posebno priznanje glumačkom ansamblu predstave Tartuffe Krešimira Dolenčića za zajedničku igru i prevođenje klasika na suvremeni jezik u sklopu 38. Dana satire Fadila Hadžića 2014.

– Nagrada za najbolju kolektivnu igru ansamblu predstave Ja i moji osjećaji na 14. Naj, naj, naj festivalu 2014.

– Nagrada za najbolju mušku ulogu na Festivalu hrvatske drame za djecu Mali Marulić 2013.

– Nagrada hrvatskog glumišta za najboljeg glumca u dječjoj ili lutkarskoj predstavi 2013. za ulogu Dječaka u predstavi Ružičasta sanjarica Ivice Šimića

Dodatne zanimljivosti

Godinu dana treninga akrobatske joge (akrobalans).

 

Dado Ćosić was born in Bosanska Dubica on December 14, 1987. When an opportunity presented itself in 1999, he moved to Zagreb. He completed elementary and secondary schools in Zagreb, and after two exceptionally unsuccessful years of studying political science, he enrolled into the Academy of Dramatic Art, from which he graduated in 2014. Immediately upon graduating from the Academy Mr. Ćosić hit the jackpot, when he was offered a job that he always wanted – to become a member of the Zagreb Youth Theater’s ensemble and continue his development alongside the colleagues that he thinks a world of, and whose work he had been following while growing up.

Informal Education

– Seminars and actors’ workshops organized by the ZKM Theater:

 • Voice and Speech Workshop held by Katarina Pongratz, a Vienna-based professor of voice and speech (May 2005)
 • Work with Spaces Workshop held by Marjolein Roeleveld, Amsterdam School of the Arts (May 2004)
 • Mime workshop held by professor Wilfred Van de Peppel, Amsterdam School of Arts (ožujak 2004)
 • Mime tutorials delivered by the actress with a university degree from the Academy of Dramatic Art Sanja Hrenar (2004–2006)
 • Voice and speech tutorials delivered by dramatic pedagogue Vlado Krušić and drama pedagogue, phonetician, and director Marina Petković Liker (2003–2006)
 • Acting tutorials delivered by dramatic pedagogue Iva Milley (2002–2006)

– Movement Workshop held by professor Adriana Bârză and organized by the Academy of Dramatic Art in Zagreb and the Theatrical Art Section of the Faculty of Letters and Arts of the Lucian Blaga University of Sibiu (Sibiu, May 2009 and Grožnjan, August 2009)

– Greek Drama Workshop held by Titika Stasinopoulou, professor of theatrical art at the University of Indianopolis and president of the Intercultural Euro-mediterranean Center for UNESCO, organized by the Academy of Dramatic Art in Zagreb, the City of Dubrovnik, and UNESCO (Dubrovnik, August 2009)

Theatrical Experience

2015

– Dracula (Drakula), based on the themes in Bram Stoker’s Dracula, directed by András Urbán, the ZKM Theater, Slovene National Theater Maribor, and Fondazione Teatro Due di Parma

– Difficulties with Expression (Teškoće s izražavanjem), Raul Damonte Batan Copi, directed by Edvin Liverić, the ITD Theater, the role of Ms. Garbo

– Mobile Phone (Mobitel), by Sergi Belbel, directed by Krešimir Dolenčić, Moruzgva Theater, the role of Jan

2014

– Confusions (Pomutnje) by Robert Musil, directed by Branko Brezovec, coproduction of Eurokaz, the Academy of Dramatic Art and Domino, the role of professor Kant

– Rome and Juliet (Romeo i Julija), by William Shakespeare, directed by Jagoš Marković, the Dubrovnik Summer Festival, the role of Paris

– Ready (Spremni), Kristina Gavran, directed by Saša Božić, the Zagreb Youth Theater, the role of the father

– Me and My Emotions (Ja i moji osjećaji), directed by Ivica Boban, City Theater Žar ptica, the role of Čiča

– The Seasons (Godišnja doba), by authors Ivica Šimić, Milica Manojlović, and Dado Ćosić, Mala scena Theater

2013

– Greetings from the Adratic (Pozdravi s Jadrana), directed by Edvin Liverić, TRAFIK theater group

– Superhero (Superheroj), directed by Ivica Šimić, Kazalište Mala scena, the role of Dado

– Elections (Izbori), directed by Dario Harjaček, Ludens Theater, the role of Archer Brown

– Cabinet (Kabinet), directed by Filip Povrženić, the ITD Theater, the role of Ivan Horvat

Cabaret Brecht: The Resistible Rise of Arturo Ui (Cabaret Brecht: Zadrživi uspon Artura Uija), directed by Lenka Udovički, Ulysses Theater, the roles of Caruther and several other ones

– The Sky Is Grey Through the Windshield… (Kroz vjetrobransko staklo nebo je sivo…), Vedrana Klepica, directed by Franka Perković, Kufer Theatrical Association – Nosferatu, directed by Saša Božić, the ITD Theater, the role of Nosferatu

– Gloria (Glorija), Ranko Marinković, directed by Saša Božić, the ITD Theater, the role of Floki Fleš

– The Pink Book of Dreams (Ružičasta sanjarica), directed by Ivica Šimić, Kazalište Mala scena, the role of Dado

– Skup: Games (Skup: igre), directed by Saša Božić, the Dubrovnik Summer Festival, the role of Baldo, 2011

– King Oedipus (Kralj Edip), directed by Eduard Miler, the Dubrovnik Summer Festival, a member of the choir

Film and Television Experience

2012

– Sunday Morning, Saturday Evening (Nedjeljom ujutro, subotom navečer), directed by Predrag Ličina, TV series, Croatian Radio and Television (HRT), the main role – the Serb

2013

Teleport Zovko, short feature film, directed by Predrag Ličina, Kinorama, the role of Ljubo Zovko junior

– The Mysterious Boy (Zagonetni dječak), feature film, directed by Dražen Žarković, Kinorama, the role of the thief

– The Clean-up (Generalka), short feature film, directed by Jasna Nanut, the Academy of Dramatic Art

2014

– The Reaper (Kosac), feature film, directed by Zvonimir Jurić, Kinorama, the role of Dado

– Hands (Šake), short feature film, directed by Jasna Nanut, the role of Mišel, the Academy of Dramatic Art

– The High Sun (Zvizdan), feature film, directed by Dalibor Matanić, Kinorama, the role of Saša

Awards and Nominations

– Best Actor Award at the Film Review of the Academy of Dramatic Art (FRKA) 2015 for the role of Mišel in the film The Hands by Jasna Nanut

– The Veljko Maričić Best Young Actor Award at the 21st International Small Scenes Theater Festival, Rijeka for the role of Jan in the performance Mobile Phone (Mobitel) by Krešimir Dolenčić in 2015

– Nomination of the Croatian Theater Awards for the Best Actor in the puppet or children’s theater performance, for the role of Čiča in the performance Me and My Emotions (Ja i moji osjećaji) directed by Ivica Boban in 2014

– Special recognition to the acting ensemble of the performance Tartuffe directed by Krešimir Dolenčić for joint performance and translation of classics into contemporary language as part of the 38th Fadil Hadžić Days of Satire in 2014

– Best Collective Performance Award to the ensemble of the performance Me and My Emotions at the 14th Naj, naj, naj festival in 2014

– Best Male Role Award at the Croatian Drama for Children Festival Mali Marulić in 2013

– The Croatian Theater Award for Best Actor in the puppet or children’s theater performance for the role of The Boy in the performance The Pink Book of Dreams (Ružičasta sanjarica) directed by Ivica Šimić in 2013

Tidbit

A year of acrobatic yoga (acrobalance) training.

Predstave
Prijava na newsletter