Katarina Bistrović Darvaš - ZKM | Zagrebačko kazalište mladih

Katarina Bistrović Darvaš

Fotografija: Mare Milin

Biografija

Rođena je 1972. Osnovnu i glazbenu školu pohađala je u Zagrebu. Završila je matematičko-informatički smjer srednje škole i upisala matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Godine 1991. upisala je glumu na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu i nakon diplome postala članicom ansambla ZKM-a. Nastupala je u više kazališnih kuća i nezavisnih skupina (Teatar ITD, SK Kerempuh, Teatar Ulysses, Bacači sjenki, Eurokaz, Troubleyn) te u filmovima. Radi i kao vanjska suradnica na katedri za scenski pokret na ADU. Aktivno govori engleski.

Izdvaja kazališne uloge u predstavama: Predsjednice, Hamper, Č.P.G.A., Brat magarac, Ujak Vanja, Kamov smrtopis, Usporavanja, Nesigurna priča, Marat/Sade, Mala sirena, Brak Marije Braun, Saloma, Galeb.

Sudjelovala je u predstavi Rekvijem za metamorfozu Jana Fabrea premijerno prikazanoj na festivalu u Salzburgu 2007. Tijekom 2008. i 2009. nastavila je surađivati s Fabreom na predstavi Orgija tolerancije, s kojom je bila i na turneji, a potom je od 2010. do 2012. surađivala na projektu Prometej, krajolik II.

Rad na filmu i televiziji: Rastreseno gledanje kroz prozor V. Vorkapić, Rastanak B. Ištvančića, Isprani Z. Ogreste, Obiteljska stvar P. Filakovića i Z. Margetića, Crna kronika ili dan žena S. Tribuson, Duga mračna noć A. Vrdoljaka, Ono sve što znaš o meni N. Rajković i B. Jelčića, Lopovi prve klase F. Hadžića, humoristične serije Bitange i princeze G. Kulenovića i Stipe u gostima I. Filakovića, Popravilište za roditelje B. Ankovića, animirani film Prva jutarnja M. Lukanović, Tito A. Vrdoljaka, Kava s džemom F. Peruzovića.

Novije ZKM-ove predstave u kojima glumi: (Pret)posljednja panda ili statika, Emil i detektivi, Kako smo preživjele, Mirni dani u Mixing Partu, Alan Ford, Tartuffe, Galeb, Idiot, Brak Marije Braun, Galeb_, Victor ili djeca na vlasti, Vrata do, Mala sirena, Ana Karenjina.

 

Katarina Bistrović Darvaš was born in 1972. She attended elementary and music schools in Zagreb. She completed the mathematics-information technology track of high school and enrolled into study of mathematics at the Faculty of Science. In 1991 she enrolled into acting studies at the Academy of Dramatic Art in Zagreb and, following the graduation, she became member of the ZKM Theater’s ensemble. Ms. Bistrović Darvaš has performed in a number of theaters and independent groups (the ITD Theater, Kerempuh Satirical Theater, Ulysses Theater, Shadow Casters or Bacači sjenki, Eurokaz, Troubleyn) and in films. Katarina is also an external associate at the Department for Scenic Movement of the Academy of Dramatic Art. She is fluent in English.

She particularly highlights the theatrical roles in the following performances: The Presidents (Predsjednice), Bucket (Hamper), Mr. A’s Amazing Maze Plays (Č.P.G.A.), Brother Donkey (Brat magarac), Uncle Vanya (Ujak Vanja), Kamov, On Death (Kamov smrtopis), Slowing Down (Usporavanja), Un Uncertain Story (Nesigurna priča), Marat/Sade, The Little Mermaid (Mala sirena), The Marriage of Maria Braun (Brak Marije Braun), Salome (Saloma), The Seagull (Galeb).

Ms. Bistrović Darvaš participated in the performance Requiem for a Metamorphosis (Rekvijem za metamorfozu or Troubleyn) by Jan Fabre that premiered at the Salzburg festival in 2007. In the course of 2008 and 2009 she continued cooperating with Fabre in the performance Orgy of Tolerance (Orgija tolerancije), with which she also was on a tour, and then from 2010 to 2012 she participated in the project Prometheus – Landscape II (Prometej, krajolik II).

Work on film and television: Absent-Minded Window-Gazing (Rastreseno gledanje kroz prozor) by V. Vorkapić, Saying Goodbye (Rastanak) directed by B. Ištvančić, Washed Out (Isprani) directed by Z. Ogresta, Family Affairs (Obiteljska stvar) directed by P. Filaković and Z. Margetić, Bad News or International Women’s Day (Crna kronika ili dan žena) directed by S. Tribuson, Long Dark Night (Duga mračna noć) directed by A. Vrdoljak, All You Know About Me (Ono sve što znaš o meni) by N. Rajković and B. Jelčić, First Class Thieves (Lopovi prve klase) directed by F. Hadžić, sitcoms Scoundrels and Princesses (Bitange i princeze) directed by G. Kulenović and House Guest Stipe (Stipe u gostima) directed by I. Filaković, Correctional Facility for Parents (Popravilište za roditelje) directed by B. Anković, animated film First Thing (Prva jutarnja) directed by M. Lukanović, Tito directed by A. Vrdoljak, Coffee with Jam (Kava s džemom) directed by F. Peruzović.

Recent ZKM Theater’s performances she has played in include: Static or (Pret)posljednja panda ili statika, Emil and the Detectives (Emil i detektivi), How We Survived (Kako smo preživjele), Lazy Days in Mixing Part (Mirni dani u Mixing Partu), Alan Ford, Tartuffe, The Seagull (Galeb), The Idiot (Idiot), The Marriage of Maria Braun (Brak Marije Braun), Victor, or Children Take Over (Victor ili djeca na vlasti), Next Door (Vrata do), The Little Mermaid (Mala sirena), Anna Karenina (Ana Karenjina).

Predstave
Prijava na newsletter