Skip to main content

OBAVIJEST O RADNOM VREMENU BLAGAJNE OD 6. LIPNJA 2024.

Poštovana publiko,

obavještavamo vas da će blagajna Zagrebačkog kazališta mladih od četvrtka 6. lipnja raditi radnim danom od 13 do 20h. 

Subotom će blagajna i dalje raditi od 10 do 14h te sat i pol prije početka predstave, a nedjeljom sat i pol prije početka predstave.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

/ DOKUMENTI

FINANCIJSKI PLANOVI I IZVJEŠĆA

1. FINANCIJSKI PLANOVI I IZVRŠENJA

Financijski plan – Godišnji izvještaj o izvršenju 2023. Opći dio – Sažetak računa prihoda i rashoda te računa financiranja

Financijski plan – Godišnji izvještaj o izvršenju 2023. Opći dio – Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Financijski plan – Godišnji izvještaj o izvršenju 2023. Opći dio – Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Financijski plan – Godišnji izvještaj o izvršenju 2023. Opći dio – Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Financijski plan – Godišnji izvještaj o izvršenju 2023. Posebni dio – Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Financijski plan – Obrazloženje općeg dijela Godišnjeg izvršenja 2023.

Financijski plan – Obrazloženje posebnog dijela Godišnjeg izvršenja 2023.

Financijski plan – Posebni izvještaj uz Godišnje izvršenje 2023.

Financijski plan – II. izmjene i dopune za 2023.

Financijski plan – Izmjene i dopune za 2023.

Financijski plan – Polugodišnji izvještaj o izvršenju 2023. prema funkcijskoj klasifikaciji

Financijski plan – Polugodišnji izvještaj o izvršenju 2023. po kontima

Financijski plan – Sažetak za Opći dio za 2023. i projekcije 2024.-2025

Financijski plan – Račun prihoda i rashoda za 2023. s projekcijom 2024.-2025

Financijski plan – Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji za 2023. s projekcijom 2024.-2025

Financijski plan – Posebni dio Plan rashoda i izdataka za 2023. s projekcijom 2024.-2025

Financijski plan – Usporedni za 2023. i projekcije 2024.-2025

Financijski plan – Obrazloženje općeg dijela financijskog plana za 2023. i projekcije 2024.-2025