Skip to main content

/ DOKUMENTI

JAVNA NABAVA

Izjave o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu čl.75.-83. zakona o javnoj nabavi ovdje

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ovdje

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ovdje

Registar ugovora objavljen je na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Planovi nabava objavljeni su i u elektroničkom oglasniku javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Plan javne nabave

Plan javne nabave za 2024. godinu ovdje

I izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2024. godinu ovdje

II. Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2024. godinu ovdje

III. Izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2024. godinu ovdje

Plan javne nabave za 2023. godinu ovdje

Izmjena i dopuna plana javne nabave za 2023. godinu ovdje

II. Izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2023. godinu ovdje

III. Izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2023. godinu ovdje

IV. Izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2023. godinu ovdje

V. Izmjena i dopuna Plana javne nabave u 2023. godini ovdje

VI. Izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2023. godinu ovdje

Plan javne nabave za 2022. godinu ovdje

I. Izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2022. godinu ovdje

II. Izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2022. godinu ovdje

III. Izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2022. godinu ovdje

IV. Izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2022. godinu ovdje

Plan javne nabave za 2021. godinu ovdje

I. Izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2021. godinu ovdje

II. Izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2021. godinu ovdje

III. Izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2021. godinu ovdje

Plan javne nabave za 2020. godinu ovdje

I Izmjena Plana javne nabave za 2020. godinu ovdje

Plan javne nabave za 2019. godinu ovdje

I Izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2019. godinu ovdje

II Izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2019. godinu ovdje

III Izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2019. godinu ovdje

Pozivi za dostavu ponuda

Ispravak poziva za dostavu ponuda za sistematski pregled zaposlenika-18.04.2024. ovdje

Poziv za dostavu ponuda za nabavu i ugradnju PVC prozora na lokaciji Preradovićeva 16 i u dvorani Miško Polanec ovdje

Tehnička specifikacija i troškovnik za nabavu i ugradnju PVC prozora na lokaciji Preradovićeva 16 i dvorani Miško Polanec ovdje

Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave za predmet nabave: nabava usluge autobusnog prijevoza Evid.br:07/24 ovdje

Poziv za dostavu ponuda za usluge autobusnog prijevoza-15.04.2024. ovdje

Poziv na dostavu ponuda za usluge prijevoza scenografije kamionom-15.04.2024. ovdje

Poziv za dostavu ponuda za sistematski pregled zaposlenika-11. travnja 2024. ovdje

Tehničke specifikacije za sistematski pregled zaposlenika ovdje

Troškovnik-sistematski pregledi zaposlenika ovdje

Poziv za dostavu ponuda za ugradnju klima jedinica u radnim prostorima u Teslinoj 7 i Preradovićevoj 16 – 10.04.2024. ovdje

Tehničke specifikacije i troškovnik za ugradnju klima jedinica u radnim prostorima u Teslinoj 7 i Preradovićevoj 16 ovdje

Poziv za dostavu ponuda za nabavu digitalnog tonskog pulta za dvoranu Istra-08.04.2024. ovdje 

Tehničke specifikacije i troškovnik za dostavu ponude za nabavu digitalnog tonskog pulta za dvoranu Istra – 08.04.2024. ovdje

Poziv za dostavu ponude za nabavu tiskarskih usluga-07.11.2023. ovdje

Poziv za dostavu ponude- izrada tehničke dokumentacije glavnog projekta za rekonstrukciju kotlovnice, troškovnik izrade tehničke dokumentaije glavnog projekta za rekonstrukciju kotlovnice-26.10.2023. ovdje, troškovnik i tehničke specifikacije ovdje

Poziv za dostavu ponude za sistematski pregled zaposlenika-6.09.2023. ovdje

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge prijevoza autobusom- 06.02.2023. ovdje

Poziv za dostavu ponuda za prijevoz scenografije kamionom- 27.02.2023. ovdje

Odluka o poništenju postupka javne nabave za predmet nabave – nabava usluge prijevoza scenografije kamionom ovdje

Ispravak poziva za dostavu ponuda za prijevoz scenografije kamionom– 09.02.2023. ovdje

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge prijevoza scenografije kamionom-06.02.2023. ovdje

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge prijevoza kombijem-06.02.2023. ovdje

Poziv za dostavu ponude za nabavu usluge putničke agencije-posredovanje pri kupnji zrakoplovnih karata-06.02.2023. ovdje

Poziv za dostavu ponuda za nabavu rasvjetnog pulta-23.11.2022. ovdje

Poziv na dostavu ponude za nabavu usluge tiska- 03.11.2022. ovdje

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge prijevoza tereta i putnika kombijem – 17.12.2021. ovdje

Poziv na dostavu ponude za nabavu usluge putničkih agencija -posredovanje pri kupnji zrakoplovnih karata-15.12.2021. ovdje

Ispravak troškovnika uz poziv od 28.10.2021. za nabavu tiskarskih usluga-04.11.2021. ovdje

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge tiska- 1. izmjena- 28.10.2021. ovdje

Poziv na dostavu ponuda za nabavu tiskarskih usluga – 26.10.2021. ovdje

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge prijevoza kamionom-22.10.2021. ovdje

Poziv na dostavu ponude za nabavu usluge prijevoza autobusom 2021.- 28.06.2021. ovdje

22.12.2020.- Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge putničkih agencija-posredovanje pri kupnji zrakoplovnih karata ovdje

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave: Nabava usluge putničkih agencija-posredovanje pri kupnji zrakoplovnih karata ovdje

 POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU USLUGE PUTNIČKIH AGENCIJA-POSREDOVANJE PRI KUPNJI ZRAKOPLOVNIH KARATA- 25.11.2020. ovdje

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU USLUGE PRIJEVOZA TERETA I PUTNIKA KOMBIJEM-25.11.2020. ovdje

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU USLUGE PRIJEVOZA KAMIONOM-16.10.2020. ovdje
POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU USLUGE TISKA – 21.09.2020. ovdje

 POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU USLUGE PRIJEVOZA AUTOBUSOM-I. IZMJENA-19.06.2020. ovdje

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU USLUGE PRIJEVOZA AUTOBUSOM – 15.06.2020. ovdje

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge putničkih agencija-posredovanje pri kupnji zrakoplovnih karata-27.11.2019. ovdje

Ponovljeni poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge prijevoza kamionom-17.10.2019. ovdje

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA TISKARSKE USLUGE – I. IZMJENA- 15.10.2019. ovdje

POZIV NA DOSTAVU PONUDA-NABAVA TISKARSKIH USLUGA – 11.10.2019. ovdje

POZIV NA DOSTAVU PONUDA-NABAVA USLUGE PRIJEVOZA KAMIONOM-30.09.2019. ovdje