Skip to main content

JAVNI POZIV DRAMSKIM PISCIMA ZA SUDJELOVANJE NA EUROPSKOM REZIDENCIJALNOM PROGRAMU ZA DRAMATIČARE

ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH

objavljuje:

JAVNI POZIV DRAMSKIM PISCIMA
ZA SUDJELOVANJE
NA EUROPSKOM REZIDENCIJALNOM PROGRAMU ZA DRAMATIČARE

Europski rezidencijalni program za dramatičare održava se u koprodukciji Centro Dramatico Nacional (Madrid, Španjolska), Maxim Gorki Theater (Berlin, Njemačka), Lietuvos Nacionalinis Teatres (Vilnius, Litva), Koninklijke Viaamse Schouwburg (Bruxelles, Belgija) i Zagrebačkog kazališta mladih (Zagreb, Hrvatska), s idejom afirmiranja europskog novog dramskog pisma na službenim jezicima zemalja sudionica.

Cilj ovoga Javnog poziva je pronaći autora koji će u razdoblju od travnja do studenog ove godine u redovitim razmacima putovati u navedena kazališta u Europi te u bliskoj suradnji s umjetničkim vodstvom navedenih kazališta raditi na svom novom dramskom tekstu.

Za vrijeme trajanja rezidencije autor iz Hrvatske putovat će u koprodukcijska kazališta u četiri navrata te u jednotjednom boravku u Španjolskoj, Belgiji, Njemačkoj i Litvi razvijati internacionalni dijalog s ostalim autorima i kazališnim profesionalcima u svrhu prikupljanja povratnih informacija o vlastitom tekstu i autorskom procesu kao takvom.

Propozicije Javnog poziva:

  1. Pravo sudjelovanja na ovom Javnom pozivu imaju dramski autori oba spola s hrvatskim državljanstvom.
  2. Na Javni poziv autori se javljaju pod punim imenom i prezimenom te s biografijom i sinopsisom na hrvatskom jeziku, a koji sadrži prvi prijedlog teksta na kojem će autor raditi za vrijeme rezidencije.
  3. Dramski tekst s kojim se autori javljaju ne smije biti objavljen ili izveden u bilo kojem obliku.
  4. Sadržaj i dramska forma teksta prepušteni su autoru.
  5. Dramski pisci koji će odgovoriti na ovaj poziv moraju biti dostupni za rezidencijalna putovanja u sljedećim terminima tijekom 2024. godine: 22.04. – 28.04. Madrid, 21.06. – 28.06. Bruxelles, 26.08. – 01.09. Berlin i 11.11. – 17.11. Vilnius, te obzirom da je engleski jezik službeni jezik rezidencije, sa znanjem engleskog jezika koje odgovara B2/C1/C2 razini znanja.
  6. Prezentacija u obliku koncertnog čitanja odabranih tekstova sudionika realizirat će se u Vilniusu, u sklopu zadnjeg bloka rezidencije, uz prisustvo predstavnika svih partnerskih institucija.
  7. Rezidencija uključuje i naknadu autorima u iznosu od 9.000,00 eura bruto, koja će odabranom autoru biti isplaćivana u ratama i iz koje će autor namirivati troškove hrane, puta te smještaja u slučaju da domaćin organizator nije osigurao smještaj ili ponudio opciju posredovanja pri pronalasku smještaja za vrijeme rezidencije.
  8. Prijave se šalju do 15. ožujka 2024. na e-mail adresu Zagrebačkog kazališta mladih: office@zekaem.hr.
  9. Prispjele prijave razmotrit će povjerenstvo koje će oformiti Zagrebačko kazalište mladih te do 3. travnja 2024. donijeti odluku o odabranom dramskom autoru.
  10. Nepotpune prijave ili prijave koje ne odgovaraju propozicijama Javnog poziva neće biti razmatrane.

U Zagrebu, 29.02.2024.

Za Zagrebačko kazalište mladih, ravnateljica

Snježana Abramović Milković