Držić u ZKM-u: Ples na broju 60

Autor: Espi Tomičić

SCENSKO ČITANJE

2. nagrada (ravnopravno dijele)

Ples na broju 60 je dirljiva, intimistička, poetska drama o toplom odnosu punom ljubavi i razumijevanja između bake i unuka koju je Espi Tomičić smjestio u 30 kvadrata stančića na zadnjem katu zgrade na broju 60. Ona, bolesna i opako načeta demencijom, on, preplavljen strahom da će je izgubiti i činjenicom da više ni na trenutak ne može ostati sama, razapet osjećajem krivnje što će je morati smjestiti u dom, a bila mu je i ostala stup djetinjstva i života. Tomičić gradi vrlo zanimljivu dramaturšku strukturu kroz koju se u monološkim i dijaloškim scenama otkrivaju i dijelovi prošlosti njihovih života. Osim bake i unuka tu je i treće lice (ili lica), Ostali, svojevrstan oblik kora koji obogaćuje i pojašnjava pripovjednu liniju preuzimajući razne uloge (oca, majke, savjetodavca, neutralnog promatrača i pripovjedača). Bez obzira na težak rastanak bake i unuka, koji je neminovan i koji će uslijediti, ne savladava nas tuga već ganuće nad ljepotom odnosa koji su sagradili. U vremenu kada empatiju i ljubav gutaju narcizam i egoizam ljekovito je biti s Tomičićevim junacima i podsjetiti se što bismo mogli ili trebali biti jedni drugima.

Tekst o drami Ples na broju 60 preuzet je s mrežne stranice Ministarstva kulture RH.

Sljedeće izvedbe:

VIDI SVE IZVEDBE

Predstava trenutno nije na rasporedu

Autorski tim

Redatelj: Gabrijel Lazić

Dramaturginja: Emma Kliman

Mentor: Tomislav Zajec