Skip to main content

OBAVIJEST O RADNOM VREMENU BLAGAJNE OD 6. LIPNJA 2024.

Poštovana publiko,

obavještavamo vas da će blagajna Zagrebačkog kazališta mladih od četvrtka 6. lipnja raditi radnim danom od 13 do 20h. 

Subotom će blagajna i dalje raditi od 10 do 14h te sat i pol prije početka predstave, a nedjeljom sat i pol prije početka predstave.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

/ DOKUMENTI

PROPISI

PROPISI KOJI SE PRIMJENJUJU:

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća Uredba o zaštiti podataka)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=hr

 

Zakon o kazalištima (Narodne novine broj 23/23):

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_02_23_386.html

 

Zakon o ustanovama  (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22):

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1993_08_76_1548.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_03_29_427.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_05_47_924.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_03_35_1142.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_12_127_2562.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_151_2344.html

 

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine broj 96/01 i 98/19):

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2001_11_96_1611.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1949.html

 

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine broj 111/21):

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_10_111_1941.html

 

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15 i 69/22):

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_06_69_1025.html

 

Pravilnik o očevidniku kazališta (Narodne novine broj 36/20) dostupan na linku:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_03_36_763.html

 

Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališnim umjetnicima (Narodne novine broj 39/07) dostupan na linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_04_39_1333.html

 

STATUT ZAGREBAČKOG KAZALIŠTA MLADIH

Statut – pročišćeni tekst ovdje

Statut – 03.04.2007. ovdje

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta – 12.11.2013. ovdje

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta – 25.09.2014. ovdje

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta – 13.07.2015. ovdje

Amandman na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta – 15.11.2015. ovdje

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta – 08.02.2022. ovdje

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta – 08.05.2023. ovdje

 

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA KULTURE GRADA ZAGREBA

https://www1.zagreb.hr/sluzbeni-glasnik/#/app/akt?id=784d02b6-35a2-4b7c-a361-9e29f2ebd952

I. DODATAK KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA KULTURE GRADA ZAGREBA-23.03.2023. ovdje

II. DODATAK KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA KULTURE GRADA ZAGREBA-15.12.2023. ovdje

 

 PRAVILNICI I PROCEDURE

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE

PROCEDURA BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA U ZAGREBAČKOM KAZALIŠTU MLADIH

PROCEDURA-STJECANJA-I RASPOLAGANJA-NEKRETNINAMA-U-VLASNIŠTVU-ZAGREBAČKOG-KAZALIŠTA-MLADIH (1)